Bydgoska Liga Squasha z Victor Polska - Październik 2017

 1-31.10.2017      41      2017/2018