Bydgoska Liga Squasha z Victor Polska - Wrzesień 2017

 1-30.09.2017      40      2017/2018