Bydgoska Liga Squasha z Victor Polska - Grudzień

 1.12.2018-20.01.2019      27      2018/2019