Bydgoska Liga Squasha z Victor Polska - Październik

 1-31.10.2018      29      2018/2019