Bydgoska Liga Squasha z Victor Polska - Styczeń-Luty 2019

 21.01-28.02.2019      25      2018/2019