Bydgoska Liga Squasha z Victor Polska - Wrzesień 2018

 1-30.09.2018      29      2018/2019