Bydgoska Liga Squasha z Victor Polska - Listopad

 1-30.11.2018      29      2018/2019