Szczęśliwa 13- turniej urdzinowy Jasia Samborskiego B+

Harmonogram turnieju