Szczęśliwa 13- turniej urdzinowy Jasia Samborskiego B+ - OU19

 Polski Związek Squasha, kategoria B+ (B3)