Szczęśliwa 13- turniej urdzinowy Jasia Samborskiego B+ - OU15 - Finały