Szczęśliwa 13- turniej urdzinowy Jasia Samborskiego B+ - OU11 - Finały