Szczęśliwa 13- turniej urdzinowy Jasia Samborskiego B+ - OU11

 Polski Związek Squasha, kategoria B+ (B2)