Szczęśliwa 13- turniej urdzinowy Jasia Samborskiego B+ - OU13 5-7