Kwiecień w Redeco (PFS. kat. B+) - DAMSKA - o 9. miejsce