Kwiecień w Redeco (PFS. kat. B+) - OPEN

 Polski Związek Squasha, kategoria B+ (B3)