Kwiecień w Redeco (PFS. kat. B+) - OU15

 Polski Związek Squasha, kategoria B+ (B4)