Kwiecień w Redeco (PFS. kat. B+) - DAMSKA

Polski Związek Squasha, kategoria B+ (B2)