Kwiecień w Redeco (PFS. kat. B+) - OPEN - Eliminacje