REGULAMIN BIZNESOWEJ LIGI SQUASHA 2022/2023

 

ZASADY OGÓLNE BIZNESOWEJ LIGI SQUASHA

 1. Biznesowa Liga Squasha to rozgrywki drużynowe dla firm prowadzone przez Racquet Squash Club przy ul. Rzemieślniczej 20F
 2. Rozgrywki ligowe składają się z kolejek rozgrywanych średnio co 2-3 tygodnie - długość sezonu i data jego zakończenia oraz daty poszczególnych kolejek będą zależne od liczby zgłoszonych drużyn. Terminarz zostanie ogłoszony w dniu zamknięcia zgłoszeń.
 3. Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie na adres mailowy asia@racquet.pl zgłoszenia zawierającego: nazwę firmy, nazwę drużyny, skład drużyny z uwzględnieniem kolejności rakiet, wyznaczeniem kapitana drużyny oraz dokonanie opłaty wpisowej za drużynę.
 4. Koordynatorem rozgrywek Biznesowej Ligi Squasha jest Joanna Sibińska (asia@racquet.pl).
 5. Przystąpienie do Biznesowej Ligi Squasha jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

SKŁADY DRUŻYN

 1. Drużyna musi składać się z pracowników firmy/korporacji.
 2. Każda firma/korporacja może zgłosić do rozgrywek kilka drużyn, przy czym jeden gracz może reprezentować tylko jedną z nich.
 3. Nazwa drużyny musi zawierać nazwę firmy/korporacji.
 4. Zgłoszona drużyna może mieć w swoim składzie do 10 zawodników/zawodniczek.
 5. Składy drużyn mogą być mieszane (damsko-męskie).
 6. Każda drużyna musi posiadać swojego kapitana, który jest osobą kontaktową oraz odpowiedzialną za drużynę
 7. Zawodnicy są zgłaszani mailowo na adres asia@racquet.pl z uwzględnieniem kolejności od najmocniejszej do najsłabszej rakiety
 8. Każdy zawodnik musi pisemnie zaakceptować regulamin klubu Racquet Squash Club.

TERMINY ROZGRYWEK/SKŁADY NA MECZ

 1. Szczegółowe terminy rozgrywek zostaną podane po zamknięciu zgłoszeń.
 2. Planowane terminy rozgrywek kolejek to: poniedziałki godz. 18.00, środy godz. 18.00 i ewentualnie piątki godz. 18:00 w klubie Racquet. Drużyny grają poszczególne kolejki średnio co 2 tygodnie.

Czas trwania każdej kolejki jest zależny od ilości zgłoszonych drużyn. Orientacyjnie podczas każdej kolejki drużyna będzie miała do rozegrania 2 mecze drużynowe (czyli każdy zawodnik będzie miał do rozegrania 4 mecze indywidualne). Przykład: podczas 1. kolejki spotkają się zespoły A,B,C,D. Harmonogram kolejki przestawia poniższa tabela:

 

Kort 1

kort 2

Mecz drużyny A vs B

Mecz drużyny C vs D

A1:B1

C1:D1

A2:B2

C2:D2

A1:B2

C1:D2

B1:A2

D1:C2

Mecz drużyny A vs C

Mecz drużyny B vs D

A1:C1

B1:D1

A2:C2

B2:D2

A1:C2

B1:D2

C1:A2

D1:B2

 

 Przy takim układzie meczów jedna kolejka ligowa powinna trwać ok. 2-2,5h.

 1. Termin rezerwowy jest ustalany i rozgrywany we własnym zakresie za zgodą kapitana drużyny przeciwnej. Wynik powinien zostać przesłany do organizatora dzień po rozegraniu terminu rezerwowego.
 2. Podczas jednej kolejki drużyna na każdy mecz drużynowy może wystawić inny skład, jednak nie może się on zmienić w trakcie rozgrywania meczu.

ROZGRYWKI I PUNKTACJA

 1. Podczas kolejki spotykają się 4 drużyny (czasem 3, w przypadku nieparzystej liczby zgłoszonych drużyn), a każda z nich rozgrywa dwa mecze.
 2. W zależności od liczby zgłoszonych drużyn rozgrywki będą prowadzone w systemie
  “każdy z każdym” (przy liczbie drużyn nie przekraczającej 8 zespołów będzie to mecz i rewanż).
 3. Punktacja:
  za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3pkt,
  za "wygrany remis" 2pkt,
  za "przegrany" remis 1pkt,
  za porażkę 0 pkt.
 4. Klasyfikacja końcowa ustalona zostanie na podstawie punktów zdobytych w całym sezonie ligowym.
 5. W przypadku gdy 2 drużyny mają taki sam bilans punktowy o kolejności decyduje wynik bezpośredniego spotkania między tymi drużynami
 6. Drużyny powinny być gotowe do gry o wyznaczonej porze. Spóźnienie powyżej 15 minut oznacza prawo walkowera dla przeciwnika.
 7. Nieobecność danej drużyny podczas kolejki musi zostać zgłoszona najpóźniej na 48h przed planowanym terminem rozgrywek. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności lub zgłoszeniu jej po terminie drużyna przegrywa zaplanowane spotkania walkowerem oraz zobowiązana jest do uiszczenia opłaty za kolejkę ligową. 

WARUNKI UCZESTNICTWA I OPŁATY

 1. Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty wpisowej.
 2. Opłata wpisowa za zgłoszenie drużyny wynosi 250 zł brutto za całą drużynę za sezon ligowy.
 3. Opłata za każda kolejkę ligowa wynosi 70 zł brutto za drużynę. 

NAGRODY

 1. Na zakończenie rozgrywek odbywa się uroczyste wręczenie pucharów i nagród dla najlepszych zawodników.
 2. Nagrody ufundowane zostaną przez organizatora rozgrywek - Racquet Squash Club.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Cieszymy się, że chcesz z nami zagrać w Biznesowej Lidze Squasha. Ze względu na politykę prywatności i ochronę danych osobowych każdy uczestnik Biznesowej Ligi Squasha musi wyrazić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i wykorzystywanie przez Racquet Squash Club s.c. U. Krzanik, J. Krzanik swoich danych osobowych zgodnie z polskim prawem, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz.1662, dalej zwana ustawą) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy zawodnik/klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, zmieniania lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest: Racquet Squash Club s.c. U. Krzanik, J. Krzanik, 30-363 Kraków, ul. Rzemieślnicza 20F, NIP: 6792995609. Dane te są zbierane i przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub w razie wejścia jednorazowego w zakresie wynikającym z uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług. Klient ma prawo do korzystania z usług klubu także na podstawie posiadanego vouchera lub na podstawie akcji promocyjnych  organizowanych przez klub, jak również do uczestnictwa w wydarzeniach sportowych takich jak ligi czy turnieje organizowane przez klub.

WAŻNE: Podanie przez zawodnika/klienta danych osobowych w procesie zawarcia umowy jest w pełni dobrowolne ale niezbędne do wykonania umowy/usługi. Dlatego serdecznie prosimy o wypełnienie i podpisanie karty wpisowej zespołu w procesie zgłaszania drużyny.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Istnieje możliwość zorganizowania campu/turnieju/networkingu/imprezy integracyjnej dla firm pod okiem wykwalifikowanych trenerów - informacji dodatkowych udziela organizator rozgrywek.
 2. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie w trakcie trwania Biznesowej Ligi Squasha.